Đề thi và đáp án môn vật lý khối A năm 2008

Danh mục: Đại học
Tác giả: Bộ giáo dục đào tạo
Người đăng: hungpt
Ngày đăng: 16/06/2010
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Số lần đánh giá: 0
Lượt tải về: 862


Mã nhúng
Bình chọn
Đánh dấu
Gửi cho bạn bè:
Chia sẻ:
Báo xấu:

Giới thiệu

Đây la đề thi và đáp án môn vật lý khối A năm 2008

Sơ lược

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f1, f2 (với f1 < f2) vào một quả cầu kim loại đặt cô
lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1, V2. Nếu
chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là
A. V2.  B. (V1 + V2).  C. V1.  D. |V1 -V2|.
Câu 2: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người
ta quan sát thấy ngoài hai  đầu dây cố  định còn có hai  điểm khác trên dây không dao  động. Biết
khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 16 m/s.  B. 4 m/s.  C. 12 m/s.  D. 8 m/s.