Câu trần thuật

Danh mục: van
Tác giả: Chưa rõ
Người đăng: hungpt
Ngày đăng: 07/07/2010
Đánh giá: 0/5
Số lần đánh giá: 0
Lượt tải về: 470


Mã nhúng
Bình chọn
Đánh dấu
Gửi cho bạn bè:
Chia sẻ:
Báo xấu:

Giới thiệu

Câu trần thuật

Sơ lược

Chào mừng các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn
ngữ văn
Bài câu trần thuật đơn có từ là
Người thưc hiện nguyễn thị thu hường
A Kiến thức cơ bản

a. Bà đỡ Trần /là người huyện Đông triều


B ngày thứ năm trên đảo cô tô/là một ngày trong trẻo , sáng sủa

C dế mèn trêu chị cốc là dại
a. Bà đỡ Trần /là người huyện Đông triều
cn vn câu giới thiệu

B ngày thứ năm trên đảo cô tô/là một ngày trong trẻo , sáng sủa
câu miêu tả
C dế mèn trêu chị cốc là dại
câu đánh giá
a. Bà đỡ Trần / không phải là người huyện Đông triều
cn vn câu giới thiệu

B ngày thứ năm trên đảo cô tô/ chưa là một ngày trong trẻo , sáng sủa
câu miêu tả
C dế mèn trêu chị cốc là dại
câu đánh giá

a. Bà đỡ Trần /là người huyện Đông triều
cn vn câu giới thiệu

B ngày thứ năm trên đảo cô tô/là một ngày trong trẻo , sáng sủa
câu miêu tả
C dế mèn trêu chị cốc là dại
câu đánh giá
Kết luận
có 4 kiểu câu trần thuật đơn có từ là
câu định nghĩa
Câu miêu tả
Câu đánh giá
Câu giới thiệu
B Kiến thức tổng hợp