Cụm động từ

Danh mục: Văn
Tác giả: Chưa rõ
Người đăng: hungpt
Ngày đăng: 07/07/2010
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Số lần đánh giá: 0
Lượt tải về: 574


Mã nhúng
Bình chọn
Đánh dấu
Gửi cho bạn bè:
Chia sẻ:
Báo xấu:

Giới thiệu

Cụm động từ

Sơ lược

Cụm
động từ
Các từ ngữ in đậm trong câu bổ sung ý nghĩa cho những từ nào?
Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.
động từ
Hãy thử lược bỏ các từ in đậm trong câu văn trên và sau đó nhận xét về câu văn đó.
Viên quan ấy đi , đến đâu quan
ra
đã
nhiều nơi
cũng
những câu đố oái oăm để hỏi mọi
người.
Trong câu văn trên, cụm động từ đóng vai trò là thành phần gì trong câu? Sau đó nhận xét về hoạt động của cụm động từ so với động từ trong câu.
Quan sát các hình sau rồi dùng các cụm động từ để miêu tả .
Sau khi tìm hiểu bài, em hãy cho biết:
Cụm động từ là gì?
ý nghĩa của cụm động từ so với động từ?
Hoạt động của cụm động từ trong câu so với động từ?
Ghi nhớ:
Cụm động từ là loại tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Nhiều động từ phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm, tạo thành cụm động từ mới trọn nghĩa.
Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình động từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một động từ.
Quan sát sơ đồ sau:
Trên cơ sở quan sát sơ đồ ấy, hãy điền những cụm động từ trong ví dụ trên vào mô hình cấu tạo của cụm động từ
Hãy nhận xét: những từ ngữ đứng ở phần trước và phần sau bổ sung cho động từ những ý nghĩa gì?
Ghi nhớ:
Mô hình cụm động từ: