Cơ quan hô hấp

Danh mục: Sinh
Tác giả: Chưa rõ
Người đăng: hungpt
Ngày đăng: 05/08/2010
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Số lần đánh giá: 0
Lượt tải về: 1516


Mã nhúng
Bình chọn
Đánh dấu
Gửi cho bạn bè:
Chia sẻ:
Báo xấu:

Giới thiệu

Cơ quan hô hấp

Sơ lược

Bài 20 HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
I. Khái niệm hô hấp:
II. Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng
CHƯƠNG IV HÔ Hấp
Hoạt động 1 Tìm hiểu khái niệm hô hấp:
Quan sát sơ đồ hình 20-1, đoạn phim về cấu tạo hệ hô hấp
1. Hô hấp là gì?
2. Hô hấp gồm các giai đoạn chủ yếu nào?
3. Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?
Đáp án:
1. Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp oxi cho các tế bào của cơ thể và thải khí cacbônic ra ngoài.
2. Hô hấp gồm 3 giai đoạn: Sự thở, trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào.
3. Nhờ hô hấp mà ôxi được lấy vào để ôxi hóa các hợp chất hữu cơ tạo ra năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động sống của cơ thể.
Hoạt động 2 Tìm hiểu các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng
1.Cấu tạo cơ quan hô hấp gồm mấy phần ?
2.Mỗi phần gồm những bộ phận nào ?
3. Cấu tạo của mỗi bộ phận như thế nào ?
Đáp án
1. hệ hô hấp -ống dẫn khí
2.ống dẫn khí :mũi họng thanh quản ,khí quản ,phế quản
Hai lá phổi :lá phổi trái và lá phổi phải