Cây riêu

Danh mục: Sinh
Tác giả: Chưa rõ
Người đăng: hungpt
Ngày đăng: 05/08/2010
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Số lần đánh giá: 0
Lượt tải về: 745


Mã nhúng
Bình chọn
Đánh dấu
Gửi cho bạn bè:
Chia sẻ:
Báo xấu:

Giới thiệu

Cây riêu

Sơ lược

Tiết 46 - Bài 38: Rêu – Cây rêu
1/ Môi trường sống của rêu:
Rêu được tìm thấy ở đâu?
Điều kiện môi trường sống như thế nào?
Tiết 46 - Bài 38: Rêu – Cây rêu
1/ Môi trường sống của rêu:
Rêu được tìm thấy ở đâu?
Sống trên tảng đá
Sống trên tường
Điều kiện môi trường sống như thế nào?
Tiết 46 - Bài 38: Rêu – Cây rêu
1/ Môi trường sống của rêu:
 Rêu sống trên cạn, thường mọc ở những nơi ẩm ướt như quanh lớp học, trên tường, trên đất ẩm, trên các tảng đá ở trong rừng, trên các thân cây to…
Tiết 46 - Bài 38: Rêu – Cây rêu
1/ Môi trường sống của rêu:
2/ Quan sát cây rêu:
Rêu sừng
Rêu tản
Rêu có nhiều loại:
Tiết 46 - Bài 38: Rêu – Cây rêu
1/ Môi trường sống của rêu:
Rêu có nhiều loại:
2/ Quan sát cây rêu:
Rêu sừng hươu
Rêu tường
Tiết 46 - Bài 38: Rêu – Cây rêu
1/ Môi trường sống của rêu:

2/ Quan sát cây rêu:
Hình 38.1. Cây rêu
Tiết 46 - Bài 38: Rêu – Cây rêu
1/ Môi trường sống của rêu:
2/ Quan sát cây rêu:
THẢO LUẬN NHÓM
Tiết 46 - Bài 38: Rêu – Cây rêu
1/ Môi trường sống của rêu:
2/ Quan sát cây rêu:
Mô tả cấu tạo từng bộ phận của cây ?
Quan sát cây rêu bằng kính lúp
Tiết 46 - Bài 38: Rêu – Cây rêu
1/ Môi trường sống của rêu:
2/ Quan sát cây rêu:
giả
Rễ
Ngắn, không phân nhánh, chưa có mạch dẫn
Thân
Nhỏ, mỏng, chưa có mạch dẫn