Ngôn ngữ nói và viết

Danh mục: Văn
Tác giả: sưu tầm
Người đăng: educare
Ngày đăng: 10/08/2010
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Số lần đánh giá: 0
Lượt tải về: 1209


Mã nhúng
Bình chọn
Đánh dấu
Gửi cho bạn bè:
Chia sẻ:
Báo xấu:

Giới thiệu

Bài giảng ngôn ngữ nói và viết của môn văn lớp 10

Sơ lược

ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ NÓI
VÀ NGÔN NGỮ VIẾT
I. Khái niệm
II . Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
III. Luyện tập
I. KHÁI NIỆM
1 .Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ âm thanh, là lời nói trong giao tiếp hàng ngày..
2. Ngôn ngữ viết được thể hiện bằng chữ viết trong văn bản và được tiếp nhận bằng thị giác.
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ NÓI VÀ
NGÔN NGỮ VIẾT
Xét 3 mặt:
_ Hoàn cảnh sử dụng
_ Phương tiện cơ bản và phương tiện hỗ trợ
_ Từ ngữ- Câu văn
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ
VIẾT
-Giao tiếp trực tiếp
-Có thể điều chỉnh, sửa đổi tức thì
-Ngôn ngữ ít được lựa chọn, gọt giũa
-Người giao tiếp phải biết các ký hiệu chữ viết, qui tắc chính tả,
qui cách tổ chức VB.
-Có điều kiện suy ngẫm, lựa chọn, gọt giũa.
-Phạm vi GT rộng lớn , thời gian GT lâu dài