Hợp chất của sắt

Danh mục: Hóa học
Tác giả: sưu tầm
Người đăng: educare
Ngày đăng: 13/08/2010
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Số lần đánh giá: 0
Lượt tải về: 673


Mã nhúng
Bình chọn
Đánh dấu
Gửi cho bạn bè:
Chia sẻ:
Báo xấu:

Giới thiệu

Bài giảng hợp chất của sắt môn hóa học lớp 12

Sơ lược

. Hợp chất sắt (II):
Khả năng 1: Fe2+ → Fe3+ + 1e : Fe2+ là chất khử
Khả năng 2: Fe2++2e → Fe3+: Fe2+là chất oxi hóa
Dựa vào số oxi hóa của hợp chất Sắt (II ) cho biết ion Fe2+ có khuynh hướng hóa học nào?
I- HỢP CHẤT SẮT (II) :
1. Hợp chất sắt (II) có tính khử
1/ FeO + HNO3 →
PTPƯ ion rút gọn:
2/ FeCl2 + Cl2 →
3/ Fe(OH)2 + O2 + H2O →
Dự đoán sản phẩm của các phản sau,
xác định số oxi hóa của các chất?
I- HỢP CHẤT SẮT (II) :
2. Điều chế hợp chất sắt (II):
Nêu phương pháp điều chế hợp
chất (II) cho ví dụ?
II- HỢP CHẤT SẮT (III) :
Fe3+ + 1e  Fe2+
Fe3+ + 3e  Fe
Hợp chất sắt (III) có tính oxi hóa đặc trưng
Dựa vào số oxi hóa của hợp chất Sắt (III ) cho
biết ion Fe3+ có khuynh hướng hóa học nào?