Ankadien

Danh mục: Hóa học
Tác giả: sưu tầm
Người đăng: educare
Ngày đăng: 19/08/2010
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Số lần đánh giá: 0
Lượt tải về: 754


Mã nhúng
Bình chọn
Đánh dấu
Gửi cho bạn bè:
Chia sẻ:
Báo xấu:

Giới thiệu

Bài giảng ankadien môn hóa học lớp 11

Sơ lược

. ĐỊNH NGHĨA - PHÂN LOẠI
Ankadien là hidrocacbon không no mạch hở, có 2 liên kết đôi C=C trong phân tử.
CTTQ :
CnH2n - 2
( n ? 3 )
Tên mạch chính + a - số chỉ vị trí liên kết đôi - dien
Tên gọi :