Cấu hình electron nguyên tử

Danh mục: Hóa học
Tác giả: Chưa rõ
Người đăng: educare
Ngày đăng: 20/08/2010
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Số lần đánh giá: 0
Lượt tải về: 849


Mã nhúng
Bình chọn
Đánh dấu
Gửi cho bạn bè:
Chia sẻ:
Báo xấu:

Giới thiệu

Bài giảng cấu hình electron nguyên tử môn hóa học lớp 10

Sơ lược

Bài 5. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ
I. Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử.
- Các e trong nguyên tử lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.
- Mức năng lượng của các lớp tăng theo thứ tự từ 1 đến 7 kể từ hạt nhân và của các phân lớp tăng theo thứ tự s, p, d, f.
- Khi điện tích hạt nhân tăng có sự chèn mức năng lượng làm cho mức năng lượng phân lớp 3d > 4s, 5d > 4f > 6s và 6d > 5f > 7s.
1. Cấu hình electron của nguyên tử.
II. Cấu hình electron của nguyên tử.
- Cấu hình e là cách biểu diễn sự phân bố electron trên phân lớp thuộc các lớp khác nhau.
- Quy ước viết cấu hình electron của nguyên tử:
+ Số thứ tự lớp e được ghi bằng chữ số (1, 2, 3…).
+ Phân lớp được ghi bằng chữ cái thường (s, p, d, f).
+ Số e được ghi bằng số ở phía trên bên phải của phân lớp (s2, p6…).