Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học - đồng vị

Danh mục: Hóa học
Tác giả: sưu tầm
Người đăng: educare
Ngày đăng: 20/08/2010
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Số lần đánh giá: 0
Lượt tải về: 667


Mã nhúng
Bình chọn
Đánh dấu
Gửi cho bạn bè:
Chia sẻ:
Báo xấu:

Giới thiệu

Bài giảng hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học, đồng vị môn hóa học lớp 10

Sơ lược

II. Nguyên tố hóa học
1. Định nghĩa
Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.
2. Số hiệu nguyên tử
Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu là Z.
I. Hạt nhân nguyên tử
3. Kí hiệu nguyên tử
Số khối A
Số hiệu nguyên tử Z (điện tích hạt nhân)
Kí hiệu hóa học
Kí hiệu trên cho ta biết: Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Na là 11 nên số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử là 11, trong hạt nhân có 11 proton và vỏ electron của nguyên tử Na có 11 electron. Số khối của nguyên tử Na là 23 nên trong hạt nhân có 12 (23 – 11 = 12) nơtron.
II. Nguyên tố hóa học
1. Định nghĩa
2. Số hiệu nguyên tử
Một số công thức cần nhớ
A = Z + N
Z = A – N;
N = A - Z
Z = P = e
III. Đồng vị
- Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử của cùng một nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó số khối A của chúng khác nhau.