Khối lượng riêng, trọng lượng riêng

Danh mục: Vật lý
Tác giả: sưu tầm
Người đăng: educare
Ngày đăng: 23/08/2010
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Số lần đánh giá: 0
Lượt tải về: 884


Mã nhúng
Bình chọn
Đánh dấu
Gửi cho bạn bè:
Chia sẻ:
Báo xấu:

Giới thiệu

Bài giảng khối lượng riêng, trọng lượng riêng môn vật lý lớp 6

Sơ lược

C1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ:
A. Cưa chiếc cột Sắt thành nhiều đoạn nhỏ,rồi đem cân từng đoạn một.
B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột ,xem nó bằng bao nhiêu mét khối ? Biết khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất thì ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.
-Thể tích của chiếc cột khoảng 0,9m3
-1dm3Sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg
1m3Sắt có khối lượng 7800 kg
Vậy 0,9m3 sắt có khối lượng là?
Khối lượng chiếc cột sắt:
7800 kg/m3 x 0,9m3 = 7020 kg
Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.
Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối. Kí hiệu là kg/m3.
2. Bảng khối lượng riêng của một số chất:
B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột ,xem nó bằng bao nhiêu mét khối ? Biết khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất thì ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.